Echo

Echo was een van de gedichten die aan bod kwamen tijdens het interview met Leo Willemse in het programma Kunst&Cultuur op Vrijdag.

Echo

Echo

Midden in de nacht die bons. Margareta gaat hem zoeken, klikt de lichten aan
             De trap naar boven zet een hoge rug op
             De keuken: wat doe jij hier?

Terug op het eiland van haar bed, hoort ze hoe de bons zijn werkterrein verplaatst
Het is een kans die op herhaling wacht, hij groeit
Ze voert hem de geluiden die zij oppikt uit het duister
             Het getik van de verwarmingsbuizen
             Het gonzen in de muren
             Een brom
             Een plof
             Geritsel en geschuif
De bons wil meer
             Een scherpe langgerekte piep, hij sterft niet in de verte weg
             Of toch?
             Gejoel van meeuwen bij de brug
             De zware dreun van duwboten op de rivier
             Een roerdomp
             Zijn donkere roep vanuit een holte in de uiterwaarden, haast niet te geloven dat dit van een vogel komt. Het komt van diep, heel diep, alsof het uit een mijn wordt opgedolven, het wordt meegenomen door het dreunen van de duwboten stroomopwaarts: twee zesbakken, ze liggen diep, heel diep, het zijn reusachtige gebouwen, ze varen naar het achterland, het achterland

             En daar weer achter, daar weer achter...